Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
174/OEaHS/2009 Activ IT, s. r. o. , Banská Bystrica Zmluva o dielo 21 884 0 NARMSP, Bratislava 13.11.2009
78/2008/KGR Activ IT, s. r. o. , Banská Bystrica Zmluva o dielo a licenčná zmluva 19 452 0 NARMSP, Bratislava
48-177/2008 Activa Slovakia s.r.o, Bratislava, Štúrova 13 Rámcová dohoda - dodávka xerografického papiera pre Katastrálny úrad v Žiline 4 345 084 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 25.02.2008 31.12.2011
51/Z/2008 Activa Slovakia, s.r.o. Rámcová dohoda-xerografický papier 0 0 MF SR 25.02.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 130 900 000,00 SKK (4 345 083,98 €) s DPH
51/Z/2008 Activa Slovakia, s.r.o. Rámcová dohoda-xerografický papier 0 0 MF SR 25.02.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 130 900 000,00 SKK (4 345 083,98 €) s DPH
91/2009/OEaS ActivIT, s. r. o., Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí služieb a licenčná zmluva 0 0 NARMSP, Bratislava 18.06.2009
2/2003 ActivIT, s.r.o., Banska Bystrica, Kyjevské námestie Zmluva o dielo - internetová prezentácia pre MŽP s použitím redakčného systému 0 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 27.08.2003 ROZPIS CIEN V ZMLUVE
3/2007 ActivIT, s.r.o., Banska Bystrica, Kyjevské námestie Vypracovanie a realizácia internetovej prezentácie pre MŽP SR s použitím redakčného systému 0 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 19.06.2007 PODROBNY ROZPIS CIEN ZA JEDNOTLIVE SLUZBY JE UVEDENY V ZMLUVE
ZML-1230-2010 AD Consult,a.s. Vypracovanie vzorových súťažných podkladov 0 0 NDS 18.08.2009 Platnosť: 16 týždňov od podpisu zmluvy
549/2009 AD REM s.r.o., Poľná 930, 929 01 Dunajská Streda Rámcová kúpna zmluva. Dodávka komplexného súboru zdravotníckej a zobrazovacej techniky - 3. etapa, pre potreby FNsP Bratislava 2 484 801 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27.11.2009 27.11.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uzatvorených čiastkových zmlúv. Na základe uzatvorenej zmluvy je možné uskutočniť plnenie vo výške 2484801,43 eur s DPH.
312/2009-240-Z/2009 AD UNIVERSAL spol .s.r.o., Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Dunajskej Strede o celkovej výmere 31,92 m2 1 995 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.09.2009 31.08.2014
380/4-2009/2009 ADAM – Adam Novák Vykonávanie pravidelnej TK a EK v Bardejove 700 0 KRPZ-PO 31.12.2011
KRHZ-1215/2009/2009 Adam Novák-ADAM Bardejov TK motor. Vozidiel 0 0 KRHZ-PO 31.12.2010
17/2009 Adámová Erika kosba trávnika 448 224 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 12.05.2009
KRP-165-5/EO-OBST-2008/2008 Adest a.s. Rybany ÚJaKP KRPZ Trenčín-rek.objektu 129 178 0 KRPZ-TN 15.12.2013
2010/1749-003/2010 ADM com, s.r.o. Svidník Servis výpočtovej techniky 12 0 ObU-SK 31.03.2012
353/4-2009/2009 ADS Vranov, s.r.o. Umývanie SCV OR PZ Vranov nad Topľou 2 000 1 386 KRPZ-PO 31.12.2011
KRP-102/EO-ZML-2009/2009 ADUSTO,s.r.o. Rekonštrukcia výťahov KR PZ ZA 140 179 0 KR Žilina 31.12.2014
KRP-46/EO-ZML-2009/2009 ADUSTO,s.r.o. Opr.podláh a rozv.kanálov výp.tech. 7 804 0 KR Žilina 30.07.2013
KRP-82/EO-ZML-2009/2009 ADUSTO,s.r.o. OO PZ MZ-západ,oprava fasády 32 673 0 KR Žilina 30.08.2013
KRP-96/EO-ZML-2009/2009 ADUSTO,s.r.o. OO PZ T.Teplice, opr.soc.zariadení 45 399 0 KR Žilina 30.09.2013
7106209/2009 ADVANTAGE-FL , Mukařov Nautilus laser.punc.stroj 1 kus 46 850 0 Puncový úrad SR, Bratislava 21.12.2009
2/32/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Mandátna zmluva 3 750 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326
SE-2-40/OVO-2008/2008 ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. Šurany Termobielizeň 4 402 842 0 SE 31.12.2011
4/2008 Advokádska kancelária JUDr, Sopka a Judr. Floriš, Trnava Poskytovanie právnych služieb 593 2 963 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 01.06.2008
Z/PZY/721/2009 Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava Zmluva o právnom poradenstve a právnom zastupovaní 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 01.11.2009 31.07.2011
ZML-1025-2010 Advokátska kancelária Dvorecký&Bohunický Právne poradenstvo a služby advokátskej kancelárie 0 0 NDS 06.04.2009 31.12.2013
24/Z/2010 Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby 59 500 0 MZ SR 18.06.2010 17.10.2010
37/Z/2007 Advokátska kancelária JANČO, MULARČÍK A PARTNERI, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 MZ SR 110,60 €/hod
2010 Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko zmluva o poskytovaní právnych služieb 24 990 0 Záchranná služba Košice 01.01.2010 31.12.2010