Zmluva č. 4/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2008
Dodávateľ:Advokádska kancelária JUDr, Sopka a Judr. Floriš, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:592,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:592,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 962,55
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy