Zmluva č. 48-177/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:48-177/2008
Dodávateľ:Activa Slovakia s.r.o, Bratislava, Štúrova 13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda - dodávka xerografického papiera pre Katastrálny úrad v Žiline
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 345 083,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 345 083,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy