Zmluvy za Centrum vedecko-technických informácií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
27/NCPVaT/08 PRE SENT, s.r.o. Rámcová zmluva o prenájme informačných plôch č. 27/2009 0 0 CVTI SR 25.06.2008 01.07.2008 Prenájom 14ks informačných plôch o rozmeroch 600*850 mm
29/OE/08 Delta Security, s.r.o. Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb 0 0 CVTI SR 01.08.2009 30.09.2009 Bezpečnostné služby
35/OKIS/08 Océ – Slovenská republika s.r.o. Kúpna zmluva 0 0 CVTI SR 02.09.2008 Kúpa Hardware produkt CS240, príslušenst.
37/PK/09 ACM Licencia na používanie databáz 0 0 CVTI SR 02.06.2009 28.02.2014 databázy inform. systémov
38/OE/08 AUTO PALACE Bratislava Kúpna zmluva 0 0 CVTI SR 03.10.2008 Kúpa 2vozidiel: Mazda5, Mazda6
41/OE/08 VOX-V,spol.s r.o. Zmluva o dielo na dodávku reklamného označenia CVTI SR 0 0 CVTI SR 01.11.2008 21.11.2009 Konzultačná a poradenská činnosť – Návrh infraštruktúry
51/OIT/08 AITEN, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 01.11.2008 31.03.2009 Konzultačná a poradenská činnosť – Návrh infraštruktúry
56/NCPVaT/2008 IVO BRACHTL Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 26.11.2008 31.12.2008 6 filmových portrétov
64/NCP/2008 IVO BRACHTL Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 26.11.2008 31.12.2009 filmové portréty
1/NCP/2009 PRE SENT, s.r.o. Rámcová zmluva o prenájme informačných plôch č. 27/2009 0 0 CVTI SR 21.01.2009 22.12.2009 Prenájom informačnej plochy o rozmeroch 600*850 mm
3/NCP/09 Jamelson group s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 01.03.2009 01.03.2010 Koncepčné, organizačné a tvorivé práce
8/PK/2009 SUWECO CZ, s.r.o. Mandátna zmluva 0 0 CVTI SR 26.02.2009 Uzatváranie zmlúv s vydavateľmi
9/PK/2009 Albertina icome Bratislava, s.r.o. Zmluva o zabezpečení prístupových práv č.20089114-125 Wilson 0 0 CVTI SR 26.02.2009 31.12.2013 Prístupové práva umelecké databázy
10/PK/2009 Albertina icome Bratislava, s.r.o. Zmluva o zabezpečení prístupových práv č.20089126-137 0 0 CVTI SR 26.02.2009 Prístupové práva k 80 publikáciám
11/PK/2009 Albertina icome Bratislava, s.r.o. Zmluva o zabezpečení prístupových práv č.20089078-094 Knovel 0 0 CVTI SR 01.01.2009 31.12.2013 Prístupové práva k 19 tematickým kolekciám
12/PK/2009 Albertina icome Bratislava, s.r.o. Zmluva o zabezpečení prístupových práv č.20089059-077 ProQuest 0 0 CVTI SR 26.02.2009 31.12.2013 Prístupové práva k ProQuest Central
16/PK/2009 IEEE - EBSCO IEEE ONLINE PRODUCTS AGREEMENT 0 0 CVTI SR 24.02.2009 24.02.2011 Prístupové práva
20/CVTISR/09 Leadership Consulting Group, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 27.11.2009 30.09.2009 Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti tvorby rozpočtu
26/PK/09 AITEN, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 01.04.2009 31.12.2009 Príprava projektu Dátové centrum pre vedu a vývoj
27/PK/09 AITEN, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 01.04.2009 31.12.2009 Príprava projektu Dátové centrum pre vedu a vývoj
1 2 3 4 5 >>