Zmluva č. 10/PK/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/PK/2009
Dodávateľ:Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení prístupových práv č.20089126-137
Zmluvne dohodnutá čiastka:53 682,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:CVTI SR
Poznámka:Prístupové práva k 80 publikáciám

Prílohy