Zmluva č. 12/PK/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/PK/2009
Dodávateľ:Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení prístupových práv č.20089059-077 ProQuest
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 549 114,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:CVTI SR
Poznámka:Prístupové práva k ProQuest Central

Prílohy