Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSBZV-7-1/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Dodávka elektriny a súvisiacich služieb 158 120 PSB Zvolen 01.01.2010 31.12.2010
PSBZV-4-5/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" O dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 20 10 PSB Zvolen 01.01.2010 31.12.2010
UIA-26/2175 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom Náboj brokový Super jagd 19 916 0 rad pre investície a akvizície MO SR 26.10.2006 30.11.2006
ZV-81-12/2008 ZV MO SR Lešť Dohoda č.1 o poskytovaní a úhrade stravovania pre prísl.voj.polície 0 0 Ministerstvo obrany SR, Bratislava 01.07.2008 31.12.2008
ZV-81-13/2008 ZV MO SR Lešť Dohoda č.2 o poskytovaní a úhrade stravovania pre zamestnancov verejnej služby 0 0 Ministerstvo obrany SR, Bratislava 01.07.2008 31.12.2008
USZV-2-15-2010 ZV MO SR KZ č. 16/2010 prebytočný majetok štátu - nevojenský ma 1 488 0 ROBUS s.r.o. 28.01.2010 03.03.2010
USZV-2-16-2010 ZV MO SR KZ č. 17/2010 prebytočný hnuteľný majetok štátu - vojenský materiál 1 420 0 ROBUS s.r.o. 08.02.2010 03.03.2010
RVP-84-8-2007 Zuzana JANÍČKOVÁ Kúpna zmluva 1 394 0 Riaditeľstvo Vojenskej polície 18.06.2007 18.06.2007
PSB RK-310-47/2007 Zubek Vladimír, Lipt. Trnovec Oprava vonkajších rozvodov kanalizácie a odvodňovacích cestných rigolov v objekte kasární Ružomberok 9 904 0 PSB Ružomberok 15.05.2007 15.07.2007
PSB RK-310-108/2007 Zubek Vladimír st., Liptovský Trnovec Oprava kananlizácie pre objekt kasární Mokraď - dodatok č. 1 k obch. zmluve o dielo č. PSB RK-121-4/2007 (PSB RK-310-21/2007) 5 187 0 PSB Ružomberok 15.08.2007 31.08.2007
PSB RK-310-109/2007 Zubek Vladimír st., Liptovský Trnovec Oprava vonkajších rozvodov vody v objekte kasárni Ružomberok 4 647 0 PSB Ružomberok 14.08.2007 15.09.2007
PSB RK-310-133/2007 Zubek Vladimír st., Liptovský Trnovec Oprava kanalizačných rozvodov-havária č. 214 v objekte VÚ 6145 Posádkový dom armády Lipt. Mikuláš 2 880 0 PSB Ružomberok 24.08.2007 05.09.2007
PSB RK-310-129/2007 Zubek Vladimír st., Liptovský Trnovec Havária č.233- oprava parovodného potrubia - Výkopové práce, odkrytie porovodného potrubia, zakrytie parovodného potrubia, jeho zasypanie a úprava terénu 1 992 0 PSB Ružomberok 13.09.2007 20.09.2007
PSB RK-180-119/2008 Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Lipt. Trnovec Oprava rozvodov pitnej vody v objekte od b. č. 23 k b. č. 11 v objekte kasární Ružomberok 4 976 0 PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka 02.09.2008 15.10.2008
PSB RK-180-120/2008 Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Lipt. Trnovec istenie rozvodov kanalizácie v objekte kasární Ružomberok 6 607 0 PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka 18.08.2008 15.09.2008
PSB RK-180-128/2008 Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Lipt. Trnovec Odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke v b. č. 7,8,9 - havária č. 235 1 151 0 PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka 26.08.2008 15.09.2008
PSB RK-310-101/2007 Zubek Vladimír st. Lipt. Trnovec Oprava vonkajších rozvodov teplej a úžitkovej vody od b. č. 3k b. č. 4 vrátane hlavného vnútorného rozvodu b. č. 4 v objekte kasární Ružomberok 19 291 0 PSB Ružomberok 25.07.2007 30.09.2007
PSB RK-310-156/2007 Zubek Vladimír st. Lipt. Trnovec Oprava vodovodných rozvodov vo VÚ 1358+VÚ Ondrašová 3 815 0 PSB Ružomberok 05.11.2007 15.12.2007
PSB RK-310-146/2007 Zúbek Vladimír st. Lipt. Trnovec Oprava vodovodných a kúrenárskych rozvodov (havária ) 3 319 0 PSB Ružomberok 22.10.2007 31.10.2007
PSB RK-310-197/2007 Zubek Vladimír st. Lipt. Trnovec Oprava plaváka a uzatváracieho ventilu - vodojem Jamník 1 325 0 PSB Ružomberok 10.12.2007 15.12.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>