Zmluva č. PSBZV-4-5/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBZV-4-5/2010
Dodávateľ:Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Predmet zmluvy - názov zmluvy:O dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:20,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:10,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Zvolen

Prílohy