Zmluva č. PSB RK-310-108/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB RK-310-108/2007
Dodávateľ:Zubek Vladimír st., Liptovský Trnovec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava kananlizácie pre objekt kasární Mokraď - dodatok č. 1 k obch. zmluve o dielo č. PSB RK-121-4/2007 (PSB RK-310-21/2007)
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 186,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 186,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Ružomberok

Prílohy