Zmluva č. 4600000119

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000119
Dodávateľ:PURIF PRO, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo financií SR

Prílohy