Zmluvy za Krajský pozemkový úrad v Trnave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
71/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o nájme garáže uzatvorená podľa § 3 zák.l č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 0 0 Správa mestského majetku Trnava, Trnava, Františkánska 16 04.12.2006
65/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o rozdelení a určení práva užívania priestorov v budove súp. č. 750 na parc. č. 57/1 LV 4636 k. ú. Senica 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 17.08.2005
69/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o výpožičke č. 50/04 uzavretá podľa § 659 Obč. zákonníka a § 13 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 01.01.2004
70/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva č. 28/2009 o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 01.01.2009
64/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle ust. § 13 zák. NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 659-662 Obč. zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 03.01.2005
10/2010 GEO-ING, s. r. o., Galanta, Švermova Zmluva o dielo č. GA06/§15/003 16 500 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 16.03.2006 31.03.2006
11/2010 Ing. Milan Zeleňák - Globus, geodetická agentúra, Galanta, Mierové námestie Zmluva o dielo č. GA06/§15/004 4 400 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 02.06.2006 30.06.2006
12/2010 Ing. Milan Zeleňák - Globus, geodetická agentúra, Galanta, Mierové námestie Zmluva o dielo č. GA06/§15/005 3 400 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 02.06.2006 30.06.2006
13/2010 Ing. Milan Zeleňák - Globus, geodetická agentúra, Galanta, Mierové námestie Zmluva o dielo č. GA07/§15/002-169/07 31 750 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 03.12.2007 14.12.2007
14/2010 GEO-KOD, s. r. o., Bratislava, Karloveská 24 Zmluva o dielo č. GA2007/§15/003 34 410 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 14.12.2007 28.12.2007
15/2010 Ján Takáč, Šintava, Sereďská 94 Zmluva o dielo č. GA2007/§15/004 7 000 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 03.12.2007 14.12.2007
16/2010 Ing. Milan Zeleňák - Globus, geodetická agentúra, Galanta, Mierové námestie Zmluva o dielo č. GA07/§15/005-177/07 6 400 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 03.12.2007 14.12.2007
17/2010 Ing. Milan Zeleňák - Globus, geodetická agentúra, Galanta, Mierové námestie Zmluva o dielo č. GA08/§15/001-125/08 28 900 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 28.08.2008 28.08.2008
18/2010 Grunt, Ing. Juraj Čižmárik, Hlohovec, Za poštou Zmluva o dielo č. TT05/§15-040 8 100 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 13.12.2005 31.01.2006
19/2010 Ing. Rudolf Krchňák, Trnava, Vl. Clementisa Zmluva o dielo č. TT06/§15-001 6 000 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 12.06.2006 01.08.2006
1/2010 POZPROJ - Horváth, Dunajská Streda, Kvetná 4945/3 Zmluva o dielo č. DS07/GP/001 17 500 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 09.03.2007 09.05.2007
20/2010 Ing. Rudolf Krchňák, Trnava, Vl. Clementisa Zmluva o dielo č. TT06/§15-002 3 400 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 12.06.2006 01.08.2006
21/2010 Ing. Rudolf Krchňák, Trnava, Vl. Clementisa Zmluva o dielo č. TT/06/§15-003 3 400 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 12.06.2006 01.08.2006
22/2010 Ing. Rudolf Krchňák, Trnava, Vl. Clementisa Zmluva o dielo č. TT06/§15-005 4 200 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 06.11.2006 15.03.2007
23/2010 Ing. Rudolf Krchňák, Trnava, Vl. Clementisa Zmluva o dielo č. TT06/§15-006 6 800 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 29.12.2006 15.04.2007
1 2 3 4 >>