Zmluva č. 01-50025

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01-50025
Dodávateľ:HYDROCONSULT BRATISLAVA, Bratislava, Exnarová 59
Predmet zmluvy - názov zmluvy:P D na zhotovenie stavby " Rekonštrukcia a modernizácia objektov a nadstavba doterajších objektov" Mokrohájska 1, Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 571,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:48 901,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava

Prílohy