Zmluvy za Katastrálny úrad Žilina


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
R-36/1996 Geoplán, spol. s r.o.,, 060 01 Kežmarok, Baštová 16 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Východná 110 203 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 17.04.1996 30.06.2007
102/2006 GEOPRIS spol. s.r.o., Banská Bystrica, Horná 79 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mošovce 15 800 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 27.11.2006 15.07.2009
57/1999 GEOPRIS, s.r.o., Banská Bystrica, Horná 79 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vaňovka 69 776 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 07.07.1999 15.12.2003
58/1999 GEOSLUŽBA, v.o.s., Prievidza, Šumperská 5 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Horná Štubňa 138 020 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 30.04.2003
59/1999 GEOSLUŽBA, v.o.s., Prievidza, Šumperská 5 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Abramová 7 967 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 30.04.2003
41/2006 Hydroizol s. r. o, Liptovský Mikuláš, Garbiarska 905 Zmluva o dielo - oprava hydroizolačnej vrstvy plochej strechy garáži SWK Liptovský Mikuláš. 1 801 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 03.05.2006 18.05.2006
100/2003 Ing. arch. Ján Kubina, Dolný Kubín, Hviezdoslavove námestie 4 Mandátna zmluva - o obstaraní výkonu technického dozoru na stavbe - rekonštrukcia plochej strechy SK D. Kubín. 2 486 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 28.07.2003 19.10.2003
4/2003 Ing. arch. Ján Kubina, Dolný Kubín, Hviezdoslavove námestie 4 Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - rekonštrukcia plochej strechy v budove Dolný Kubín. 4 979 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 14.02.2003 31.03.2003
54/1999 Ing. Eva Jadroňová, Geodetická kancelária, Martin, Severná 15 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Necpaly 27 846 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 28.06.1999 31.08.2004
R-33/1996 Ing. František Valentovič, Žilina, A. Kmeťa č. 13 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katstrálnom území Kotešová 27 984 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 15.04.1996 30.11.2003
R-34/1996 Ing. František Valentovič, Žilina, Kálov č. 19 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Poluvsie 14 690 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 15.04.1996 15.10.2008
R-35/1996 Ing. František Valentovič, Žilina, Martinská 16 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Stránske 33 362 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 15.04.1996 30.07.2009
26/1998 Ing. Ivan Vrlík, projektová a inžinierska kancelária, Hybe, Hybe 593 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Turík 15 493 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 19.03.1998 31.10.2004
23/2004 Ing. Ján Králik - TECO, Žilina, Hollého 20 Zmluva o dielo - dodávky a inštalácia poplachového systému na hlásenia narušenia objektu budovy Katastrálneho úradu v Žiline. 1 992 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 20.09.2004 01.10.2004
6/2004 Ing. Ján Králik - TECO, Žilina, Hollého 20 Zmluva o dielo - dodávka a napojenie na pult centrálnej ochrany polície. 691 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.12.2004 27.12.2004
37/1998 Ing. Ján Lapin, Žilina, Kuzmányho č. 7 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Závodie 77 562 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.02.1998 15.12.2003
R-112/1996 Ing. Ján Lapin, Žilina, Kuzmányho č. 7 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čadca 418 434 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 22.07.1996 20.06.2005
11/2003 Ing. Ján Potoma, Ružomberok, Nám. A. Hlinku 48 Zmluva o dielo - zhotovenie projektu stavby - rekonštrukcia plochej strechy SK Námestovo. 1 494 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 28.02.2003 31.03.2003
R-48/1996 Ing. Juraj Poproč J + P, Meračská kancelária - združenie, Liptovský Mikuláš, Ul. M.M. Hodžu 28 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Pribylina 86 962 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 19.04.1996 08.07.2009
49/1999 Ing. Ladislav Šepták, Považská Bystrica, Pionierska 981/1-7 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Leštiny 23 165 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 31.01.2006