Zmluva č. XVI-1-2006-2214

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:XVI-1-2006-2214
Dodávateľ:Agentúra pre výskum a sociálne analýzy s.r.o, Palisády 36, 811 06 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:*Terénny zber údajov pre kvantitatívny reprezentatívny prieskum (Obťažovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku)
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 261,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 261,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:IVPR

Prílohy