Zmluva č. 0000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0000
Dodávateľ:Agentúra pre výskum a sociálne analýzy s.r.o, Palisády 36, 811 06 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:*Uplatňovanie kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv a iných dohôd uzatváraných medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov v SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 277,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 277,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:IVPR

Prílohy