Zmluva č. 0000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0000
Dodávateľ:Agentúra MVK s.r.o., Godrova 8, 814 07 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:*Terénny zber údajov pre sondu rodičov s deťmi do 6 rokov
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 442,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 442,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:IVPR

Prílohy