Zmluva č. 232/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:232/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Organizačno - technické zabezpečenie školenia potenciálnych MAS pre II výzvu opatrenia 4.1 a 4.3 PRV SR 2007 - 2013 a poskytnutie konzultácií cieľovej skupiny školenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 820,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 820,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy