Zmluva č. 13/2008/S/320/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2008/S/320/2008
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Manuál pre opatrenia 3.4.1. a 3.4.2. PRV SR 2007-2013 pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 319,39
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 319,39
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy