Zmluva č. 101/2009-320-Z /2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:101/2009-320-Z /2009
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Organizačné zabezpečenie medzinárodného workshopu „prínos implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci vidieckej turistiky, agroturistiky, podnikov ekologického poľnohospodárstva, Leader, dopady a vplyv implementácie národných sietí rozvoja
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 100,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 100,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy