Zmluva č. 052/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:052/06/2006
Dodávateľ:AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Myslina
Zmluvne dohodnutá čiastka:238 912,31
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:238 912,31
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy