Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
133/2008 Orange Slovensko a.s. , Bratislava, Prievozská 6/A Poskytnutie elektronickej komunikačnej služby Orange Slovensko, a.s. 4 979 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.12.2008 12.12.2010
595/2009 Renova RN spol. s.r.o. , Špišská Belá, Moskovská 8 Zmluva o poskytovaní služieb - prania prádla a čistenie odevov 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2009 SUMA NEUVEDENÁ
11/2008 Ministerstvo obrany SR, Bratislava, Kutuzovova 8 Vymedzenie podmienok použitia diela poskytnutých poskytovateľom licencie nadobúdateľovi licencie 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.01.2008 BEZODPLATNÝ PREVOD
514/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 12/2010 - dodávka originálnych náplní do rozmnožovacích strojov, tlačiarní a faxov + doprava 40 371 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 03.02.2011 SUMA JE UVEDENÁ BEZ DPH
515/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 10/2010 - dodávka kancelárskeho papiera 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 31.12.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
516/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 11/2010 - dodávka čistiacich a hygienických potrieb a doplnkov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 31.12.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
517/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 09/2010 - dodávka kancelárskych potrieb 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 31.12.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
9/2010 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Bratislava, Mýtna 15 Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu SITA 15 678 8 622 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.03.2010 31.01.2011
8/2010 Česká tisková kancelář, Praha 1, Opletalova 5/7 Licenčná zmluva č. SI-005-09 na výkon práva využívať obsah databáz ČTK 3 213 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.02.2010 31.01.2011
1007/2010 Art Look s.r.o, Bratislava, Hlboká cesta 1 Výroba, tlač a distribúcia štyroch vydaní štvrťročníka EUROKOMPAS 58 000 51 765 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.02.2010 31.12.2010
100/2008 ARRES s.r.o. , Bratislava, Jamnického 2 Registratúra - vyradovacie konanie, usporiadanie registratúry, úprava registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu 23 0 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava 15, Radlinského 13 24.11.2008 SUMA ZA BM, ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ
1058/2010 Správa služieb diplomatického zboru, a.s. , Bratislava, Palisády 31 Nájomná zmluva - na hnutelné veci na ul. Čmeľovec, Bratislava 29 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 09.07.2010 30.06.2011 SUMA ZA MESIAC
1059/2010 ARGUSS, s.r.o. , Bratislava, Záhradnícka 27, P.O.BOX 226 Zmluva o dielo - preberanie odpadu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.05.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA, KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
1062/2010 Prešovský samosprávny kraj, Prešov, Námestie mieru 2 Zmluva o nájme nebytových priestorov - nájom administratívnej budovy, Nám. mieru 2 Prešov 5 546 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.04.2010 BEZ DPH ROČNE
1063/2010 ELAFINA s.r.o. , Bratislava, SNP 13 Prenájom stavby a parcely na ul. Nám. 1 mája 14, Bratislava 1 524 706 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.06.2010 31.01.2016 BEZ DPH
Platná do 31.1.2016
15/2010 Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1 Zmluva o dielo na projekt s názvom "SLOVENSKO V EÚ - EÚ Vôkol nás" 66 250 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2009 31.12.2010
175/2010 Eibner Production, s.r.o., Bratislava, Bradáčova 6 Zmluva o dielo podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, č.513/91 Zb., Autorského zákona č. 618/2003 Z.z., v platnom znení o spolupráce na príprave, realizácii a odvysielaní televíznej publicistickej relácie 130 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.03.2010 NEURČITÝ KONIEC PLATNOSTI, ZANIKÁ MOMENTOM RIADNEHO SPLNENIA PREDMETU
1/2005 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme parkovacieho miesta - č. 22/2005 199 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.12.2005 30.11.2010
283/2010 Entrans, s.r.o., Bratislava, Šafárikovo nám.2 Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 30 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.04.2010 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY - DO VYČERPANIA FINANČNÉHO LIMITU
2/2002 Compris software s. r. o, Banská Bystrica, Horná 21 Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 041/2002 2 823 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.04.2002 NA DOBU NEURČITÚ
1 2 3 4 5 6 7 8 >>