Zmluva č. 2/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2002
Dodávateľ:Compris software s. r. o, Banská Bystrica, Horná 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 041/2002
Zmluvne dohodnutá čiastka:617,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:2 205,50
Celková dohodnutá čiastka:2 822,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
Poznámka:NA DOBU NEURČITÚ

Prílohy