Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
9/2010 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Bratislava, Mýtna 15 Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu SITA 15 678 8 622 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.03.2010 31.01.2011
8/2010 Česká tisková kancelář, Praha 1, Opletalova 5/7 Licenčná zmluva č. SI-005-09 na výkon práva využívať obsah databáz ČTK 3 213 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.02.2010 31.01.2011
1007/2010 Art Look s.r.o, Bratislava, Hlboká cesta 1 Výroba, tlač a distribúcia štyroch vydaní štvrťročníka EUROKOMPAS 58 000 51 765 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.02.2010 31.12.2010
1062/2010 Prešovský samosprávny kraj, Prešov, Námestie mieru 2 Zmluva o nájme nebytových priestorov - nájom administratívnej budovy, Nám. mieru 2 Prešov 5 546 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.04.2010 BEZ DPH ROČNE
15/2010 Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1 Zmluva o dielo na projekt s názvom "SLOVENSKO V EÚ - EÚ Vôkol nás" 66 250 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2009 31.12.2010
175/2010 Eibner Production, s.r.o., Bratislava, Bradáčova 6 Zmluva o dielo podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, č.513/91 Zb., Autorského zákona č. 618/2003 Z.z., v platnom znení o spolupráce na príprave, realizácii a odvysielaní televíznej publicistickej relácie 130 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.03.2010 NEURČITÝ KONIEC PLATNOSTI, ZANIKÁ MOMENTOM RIADNEHO SPLNENIA PREDMETU
1/2005 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme parkovacieho miesta - č. 22/2005 199 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.12.2005 30.11.2010
283/2010 Entrans, s.r.o., Bratislava, Šafárikovo nám.2 Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 30 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.04.2010 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY - DO VYČERPANIA FINANČNÉHO LIMITU
2/2002 Compris software s. r. o, Banská Bystrica, Horná 21 Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 041/2002 2 823 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.04.2002 NA DOBU NEURČITÚ
2/2005 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - zmluva č. 120/2005 (Cukrová ulica č. 14) 5 223 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.12.2005 30.11.2010
426/2009 Redhouse promotion, s.r.o., Bratislava, Nové Záhrady II č.8 Zmluva na príprave a realizácii televíznej publicistickej relácie medzi zmluvnými stranami 109 042 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.12.2009 31.12.2010
427/2009 REDHOUSE promotion, s.r.o., Bratislava, Revolučná 29 Zmluva o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 111 140 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.02.2009 31.12.2010
489/2009 Storin, spol. s.r.o., Bratislava 3, Riazanská 57 Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov 1 990 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.12.2009 31.12.2010 BEZ DPH ZA MESIAC
490/2009 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 25 Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR 797 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.01.2011
553/2009 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme parkovacieho miesta na Cukrovej 14, Bratislava - 4 parkovacie miesta nachádzajúce sa na prilahlom dvore objektu 385 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2014 385 € MESAČNE BEZ DPH
563/2009 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme nebytových priestorov v administratívnej budove na Cukrovej ul. 14, Bratislava 15 449 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.03.2009 28.02.2014 SUMA JE UVEDENÁ ZA ROK
567/2009 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Nájomná zmluva - administratívna budova (1 miestnosť) v Nitre na Akademickej ul. 4, 5 744 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 23.03.2009 31.12.2012
588/2009 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Dodávky elektriny 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010 SUMA NEUVEDENÁ
589/2009 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 54 226 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010 SUMA NEUVEDENÁ
592/2009 Galéria mesta Bratislavy, Bratislava, Františkánske námestie 11 Prenajímatel ponecháva za odplatu umelecké diela - obrazy 4 979 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 >>