Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1318/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o prevode správy majektu štátu 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.08.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1253/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 22220120006 „Zabezpečenie činnosti certifikačného orgánu“ 13 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 31.08.2020
1381/2010 Mgr.Marek Kaľavský Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1097/2010 Mgr. Marián Horánič , Svätý Jur Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – sociálna oblasť 33 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 odmena
1284/2010 Mgr. Gábor Lelkes, PhD. – REGIONAL RESEARCH Žiadost o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zriadenej na základe Priameho zadania vyhláseného na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Technická a odborná príprava pod kódom 2010-06 32 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 ODMENA
1364/2010 LOMTEC.com,s.r.o., Bratislava, Martinská 49 Zmluva o webhostingu a servise - Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 8 925 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1254/2010 KPMG Slovensko spol.s.r.o., Bratislava, Mostová 2 Dohodu o urovnani medzi KPMG a Octigon a.s. 152 456 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.11.2010
1378/2010 JUDr.Martin Dilong Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1380/2010 JUDr.Jana Hreňová Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1379/2010 JUDr.Božena Gašparíková, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1383/2010 JUDr. Mári Kolaříková, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1401/2010 JUDr. Marek Dušan, Nitra, Boženy Nemcovej 4 Zmluva o poskytnutí právnych služieb 80 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 01.01.2011 31.12.2011
1092/2010 JUDr. Ľuboš Vavrovič, Bratislava, Mudroňova 9 Mandátna zmluva - právne poradenstvo 85 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 10.09.2010
1382/2010 JUDr. Juraj Kamenca, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1384/2010 JUDr. Helena Štrbíková Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1098/2010 Jana Luptáková, Detva Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – oblasť cesto 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1312/2010 IPS Staving s.r.o., Banská Bystrica, Mičianska cesta 35 Zmluva o dielo 15 984 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.10.2010 30.11.2010
1096/2010 Ing. Marián Matusák, Košice Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – oblasť cestovného ruchu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1142/2010 Ing. Lucia Surmová, Trnava Poskytovanie služieb počas dní školských prázdnin 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1276/2010 Ing. Ladislav Kabát, CSc. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania "Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu" pod kódom 2010-05 40 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 ODMENA