Zmluva č. 1312/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1312/2010
Dodávateľ:IPS Staving s.r.o., Banská Bystrica, Mičianska cesta 35
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 984,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 984,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy