Zmluva č. 603/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:603/2002
Dodávateľ:ASF s.r.o., Valaská, Švermova 450/3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie služieb priemyselného čiastenia - SK Brezno
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy