Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
48/2007 PORSCHE Slovakia spol. s.r.o., Bratislava, Vajnorská 160 Dodanie automobilov VW Passat 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.12.2007 DOBA PLATNOSTI ZMLUVY NIE JE UVEDENÁ
59/2007 UTAX Slovakia s.r.o. , Bratislava, Gajova ul. 4 Doprava a vyloženie náplní do rozmnožovacích strojov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2008 31.12.2009 SUMY UVEDENÉ V ZMLUVE
13/2008 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová zmluva na poskytnutie služby č. VZ 099/2007 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
21/2007 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Rámcová dohoda o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.03.2007
39/2007 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Bratislava, Sabinovská 6 Predanie, dodanie motorových vozidiel ŠKODA 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.11.2007 31.12.2007
40/2007 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Bratislava, Sabinovská 6 Predanie, dodanie motorových vozidiel Škoda 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.11.2007 31.12.2007
431/2009 Univerzita Mateja Bela - Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., š.z., Banská Bystrica, Národná 12 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 24.08.2009
43/2007 TRONET a.s. , Bratislava 25, Plynárenská 5 Dodávka a srevis výpočtovej techniky 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2007 31.12.2007
44/2007 TRONET a.s. , Bratislava 25, Plynárenská 5 Dodávka, servis výpočtovej techniky 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2007 31.12.2007
45/2007 TRONET a.s. , Bratislava 25, Plynárenská 5 Dodávka a servis výpočtovej, tlačiarenskej techniky 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2007 31.12.2007
504/2009 Mesto Detva, Detva, J.G.Tajovského 7 FF Detva - zabezpečenie účasti, realizáciu programu, ubytovacia strava (čiastková zmluva) 0 0 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava 15, Radlinského 13 16.04.2009 SUMA NEUVEDENÁ
505/2009 Mesto Detva, Detva, J.G.Tajovského 7 Rámcová zmluva - FF Detva - Krajanská nedela 0 0 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava 15, Radlinského 13 16.04.2009 SUMA NEUVEDENÁ
60/2006 KANEX Slovakia s.r.o. , Bratislava, Stará Vajnorská 3/A Čiastková zmluva k rámcovej zmluve - dodávka xerografického papiera 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2006 31.12.2006 SUMA NEUVEDENÁ
89/2007 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Rámcová dohoda - príprava a realizácia tlačových materiálov 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.03.2007 12.03.2008 SUMA UVEDENÁ V CENNÍKU
14/2007 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - zmluva č. 121/2007 (Cukrová ulica č. 14) 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.11.2007
1/2002 SWAN , a. s., Bratislava, Borská 6 poskytovanie telekomunikačných služieb pre sieť Govnet a jeho súčasti včítane údržby, spravovania – administrácie (tzv. support), dohľadu, monitorovania a prípadných zmien – rekonfigurácií a tiež aj údržby poskytnutých zariadení, potrebných na prevádzkova 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1/2004 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Správa o nájme nebytových priestorov na Cukrovej ulici č. 14 - zmluva č. 145/2004 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 06.04.2004
28/2009 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 25 Realizácia projektu "História sebavedomia" 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
2/2004 ROH Telecom s.r.o. , Bratislava, Leškova 5 Zmluva o prenájme telekomunikačných okruhov - 20040126 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 ROH TELECOM
36/2007 ANECT a.s., Bratislava, Teslova 30 Vyhotovenie diela ako "Riešenie lokálnej siete Wi-Fi pre ÚSVRK v lokalite Cukrová" 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.11.2007 15.12.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>