Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2893/2007-910/2007 Agroinštitút Nitra Zmluva o dielo - dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 244 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.07.2007 -
567/2009 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Nájomná zmluva - administratívna budova (1 miestnosť) v Nitre na Akademickej ul. 4, 5 744 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 23.03.2009 31.12.2012
73/2009/IVVL KE/2010 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Prenájom učební, poskytnutie občerstvenia pre účastníkov kurzov. 1 780 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 01.04.2010 30.06.2011
13/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo 5 600 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
10/2009/S/320/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania poradenských služieb subjektami poľnohospodárstva a lesníctva 773 500 377 284 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 30.09.2010 -
06/2009/S/320/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo – Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi II PRV SR 2007 – 2013 792 540 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.04.2009 -
131/7/2009-NR/2008/2008/ARVI NR/2008 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prenájom nebytových priestorov 13 135 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.12.2013
129/149/2010/2010/ARVI NR/2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prevádzka, webhosting stránky. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 20.04.2013
130/150/2010/2010/ARVI NR /2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prevádzka, webhosting 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 20.04.2013
10033/LMU/2010 AGROKOM-PLUS,spol.s r.o,, Prešov, Pod Kalváriou 40 Traktor JOHN DEERE 6534 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
227/2010-320-Z/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Prezentácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2010 v pavilóne M1 24 616 24 616 MPŽPaRR SR 18.08.2010 31.12.2010 -
203/D/475/12/09/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Prenájom nebytových priestorov 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.12.2010 31.12.2010
204/D/475/12/09/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Prenájom nebytových priestorov 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
213/G/490/12/09/2009/AIN/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Vykonávanie tlačiarenských služieb (vytlačenie dokumentov) na základe objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 15.10.2009 31.12.2012
1/2008-3100-2010/2008 Agrokomplex Nitra Poskytnutie služieb „Mladý tvorca 2008“ 30 423 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
130/2010/OEAS/2010 Agromedika, s.r. o, Trnava Zmluva o dielo a licenčná zmluva 29 738 0 NARMSP, Bratislava 19.07.2010 31.03.2011
131/2010/OEAS/2010 Agromedika, s.r. o, Trnava Zmluva o dielo a licenčná zmluva 29 738 0 NARMSP, Bratislava 19.07.2010 31.03.2011
220/1996 Agroprojekt Nitra s.r.o., Nitra Zmluva o dielo ROEP Rybany 25 486 0 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 21.06.1996 30.09.2010
16/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP- Dvory nad Žitavou 616 420 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 15.12.2010
17/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP - Jasová 0 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 31.12.2010
38/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP - Kolta 797 300 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 31.08.2011
43/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP - Bánov 333 200 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 30.09.2011
45/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP - Belince 190 400 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 30.10.2010
46/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP - Kamanová 214 200 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 30.11.2010
47/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP - Mýtna Nová Ves 351 050 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 31.12.2010
11/2008 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Brusno 24 688 0 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 24.01.2008 30.06.2011
12/2008 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Chrenovec 15 405 0 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 24.01.2008 30.06.2011
19/2010 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Malá Čausa 45 089 0 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 28.01.2010 31.03.2013
27/2006 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Hradec 7 900 0 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 08.12.2006 20.10.2010
28/2006 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Malá Lehôtka 7 268 0 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 08.12.2006 20.10.2010