Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
15/2010 Agrow, s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného obstarávanie 17 2 000 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 02.07.2010
389/8/2007/ZE/UKSUP/BA/2007 ACHP LEVICE a.s., Levice Hnojivá 2 805 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
ObU-NR-7057/2009-EO/2009 Aika Slovakia s.r.o servis výpočtovej techniky 0 0 ObU-NR 15.02.2013 podľa potreby do 35700,00
39814 AIS-PO, s. r. o., Prešov Zmluva o dielo č. 1/2009 23 171 0 DR SR Banská Bystrica 06.07.2009
39845 AIS-PO, s. r. o., Prešov Zmluva o dielo č. 2/2009 31 025 0 DR SR Banská Bystrica 06.07.2010
SE-173-8/OSNMIV-2008/2008 AIS-PO, s.r.o. Zmluva o dielo na projektové práce 39 355 1 501 SE platnosť zmluvy končí dňom ukončenia kolaudačného konania stavby
SE-245-8/OSNMIV-2008/2008 AIS-PO, s.r.o. Zmluva o dielo na projektové práce 19 592 0 SE platnosť zmluvy končí dňom ukončenia kolaudačného konania stavby
SE-44-15/OSNMIV-2008/2008 AIS-PO, s.r.o. Zmluva o dielo na projektové práce 37 526 0 SE platnosť zmluvy končí dňom ukončenia kolaudačného konania stavby
1135/2009 Aitec spol. s r.o., Bratislava, Slovinská 12 Kúpna zmluva - nákup učebníc 832 429 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.10.2009 31.12.2011
0279/2010 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri príprave a realizácii projektu Dátové centrum rezortu školstva - 3 etapa 34 986 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.05.2010 31.12.2010
80/156/2007/UKSUP/BA/2007 AJ OZAP BA, Bratislava, Galvaniho 7/B závesné kartotéky na A4 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 21.03.2007
153/23/2007/UKSUP/BA/2007 AJ Produkty a.s., Bratislava, Galvaniho 7/B kovový nábytok, kovové regále 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.01.2007
KRHZ-354-8/2010/2010 AJ s.r.o., Poľná 61, Prievidza servisné služby protiplynovú službu 34 882 0 KRHZ-NR 01.03.2011
122/701/2009 AJ spol.s r.o. revízie a odborné skúšky ADP 35 700 0 KRHZ-BB 07.05.2012
KRHZAJTT01/2007/2007 AJ spol.s.r.o. servisné práce a opravy, revízie,prehliadky 33 194 0 KRHZ-TT 31.12.2010
114/12/07 AJUVA Š+S Revízia plyn.zariad. 1 800 700 DR SR Banská Bystrica 01.08.2007
ZML-975-2010 AK Kružlík - Lopezová Právne služby 0 0 NDS 23.06.2008 Platnosť: do skončenia súd.konania
ZML-1000-2010 AK Kružlík - Lopezová Právne služby 3 0 0 NDS 27.11.2008 24.08.2009
ZML-1073-2010 AK Kružlík - Lopezová Právne lužby-zastupovnie v konaní TAISEI SKANSKA DS voči NDS,A.s. (stavba D2 BA,Lamačská-Staré grunty) 0 0 NDS 26.02.2010 Platnosť: do skončenia súd.konania
1/2007 akad.mal. Alexandra Šulíková Dokončenie reštaurovania ikonostasu z obdobia 18.-19. stor. z lokality Nižný Tvarožec 50 879 16 000 Slovenské národné múzeum 03.09.2007 31.12.2010
2010/333/12400 akad.mal. Milota Brimichová Reštaurovanie dreveného interiérového obkladu obv. Stien 20 000 0 Slovenské národné múzeum 22.06.2010 30.11.2010
2009/3/11300 akad.mal. Pavel Choma Zmluva o dielo - výtvarno-priestorové riešenie a realizácia prírodovednej expozície Zázrak prírody - Biodiverzita 980 560 289 743 Slovenské národné múzeum 09.07.2009 01.12.2011
45/2007 akad.mal.Pavel Choma, Žilina Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 SARIO, Bratislava 28.11.2007
AOBA-3-16/2010/2010 Akadémia PZ O dodávke a odbere tepla a TÚV 2 062 0 AOMVBA neurčitá
AOBA-3-17/2010/2010 Akadémia PZ O dodávke a odbere elektrická energia 0 0 AOMVBA neurčitá
9 BB AKCENT NOVA s.r.o. Zmluva policajného zboru na sledovanie systémov zariadení pohybu v chránenom objekte ŠVS B.B. 0 154 UIPŠ 08.02.2008 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
96/10/2010 AKD EKOCHEM s.r.o. Čistiace prostriedky 2 419 0 KR PZ BB 31.12.2010
20102 Akra Zmluva o dielo 14 226 0 Múzeum SNP 24.03.2010 15.10.2010
7/102/2007/UKSUP/BA/2007 Aktual s.r.o., Banská Bystrica , Partizánska cesta 71 zakúpenie licencie pre prog. BOZP,PO 431 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.02.2007
103/10/2010 Alab - Ing. Peter Alaxin Opravy a kalibrácie analyzátorov dychu Alco-Sencor 5 950 1 785 KR PZ BB 30.04.2012