Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
52/Z/2008 Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. 4800000178 - dodávanie obálok 0 0 MF SR 25.02.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 78 183 000,00 SKK (2 595 200,16 €) s DPH
4600000014;1/1999 Ing. František Gúcky - GUPRESS Zmluva o dielo na polygrafické práce a služby 0 107 769 MF SR 14.01.1999 31.12.2010 dodatok 1-11
51/Z/2008 Activa Slovakia, s.r.o. Rámcová dohoda-xerografický papier 0 0 MF SR 25.02.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 130 900 000,00 SKK (4 345 083,98 €) s DPH
52/Z/2008 Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. 4800000178 - dodávanie obálok 0 0 MF SR 25.02.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 78 183 000,00 SKK (2 595 200,16 €) s DPH
53/Z/2008 MIKONA, s.r.o. Rámcová dohoda č. 4600000497 - pneumatiky pre motorové vozidlá domácej a zahraničnej produkcie, pre letné a zimné použitie 0 0 MF SR 08.08.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 61 523 000,00 SKK (2 042 189,47 €) s DPH
72/Z/2009 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Rámcová dohoda - poskytovanie pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel 0 0 MF SR 06.02.2009 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; finančný limit RD je 6 873 132,84 €
4600000426 CONCORDE spol. s r.o. Príkazná zmluva na poskytovanie poradenských služieb v oblasti poisťovníctva 0 0 MF SR 18.12.2007 20.10.2010
4600000091;81/2003 SAP Slovensko s.r.o. Zmluva o poskytnutí práva užívania SW a jeho údržbe 0 69 027 MF SR 03.11.2003 31.12.2019 licencie na dobu neurčitú; dod. 1 z 19.11.2004
4600000704 Paedr. Mária Slavčevová, SUNCOM Zmluva o zabezpečení vzdelávania (vzdelávanie pre zamestnancov sekretariátov ministra, ŠTT a VSÚ) 0 1 500 MF SR 31.03.2010 31.12.2011
4600000001;53/99 REDI TOUR, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečovaní služieb spojených s leteckou prepravou osôb 0 224 185 MF SR 25.08.1999 31.12.2019 skutočné náklady zmluvy 2925238,77 dod. 1 z 20.12.00
4600000552 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta C. 9, 97599 Banská Bystrica Zmluva o distribúcii, predaji, výmene a odkupovaní kolkových známok – 4600000552 + Dodatok č.1, Dodatok č.2, Dodatok č.3 a Dodatok č.4 0 0 Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVA Zmluva o distribúcii, predaji, výmene a odkupovaní kolkových známok vrátane dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4
4600000226 Slovenská pošta, a.s. Dodávanie zásielok do prideleného poštového priečinka 40 40 MF SR 01.08.2006 31.12.2030 1.200,- Sk ročne doba neurčitá
4600000648 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o pripojení televíznych káblových rozvodov 166 3 943 MF SR 09.07.2008 31.12.2019 pod touto zmluvou budú účtované všetky zmluvy o pripojení TKR; (zmluva č. 46000000007 bola zablokovaná)
4600000535 D. Trust CA, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb DTCA (vydanie komerčného certifikátu pre server) 198 0 MF SR 10.11.2008 01.01.1970
4600000746 eBIZ Corp, s.r.o. Zmluva o testovacej prevádzke aukčného systému 290 345 MF SR 10.09.2010 25.10.2010
4600000746 eBIZ Corp, s.r.o. Zmluva o testovacej prevádzke aukčného systému 290 345 MF SR 10.09.2010 25.10.2010
4600000306 MS-SOFT, RNDr. Marian Sabo Servisná zmluva (servis knižničného výpožičného SW programu CLAVIUS) 711 240 MF SR 23.02.2007 31.12.2029 obnovuje sa každý rok zaplatením poplatku; dod. 1 z 2.11.2007
4600000743 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, príspevková organizácia Zmluva/objednávka služby "Všeobecné podanie" 720 720 MF SR 18.06.2010 31.12.2010 účinnosť od 01.01.2010
4600000290(20/2004/59) Reuters SA, Švajčiarsko Zmluva o poskytovaní Reuters služieb 830 6 315 MF SR 31.05.2004 01.01.1970 20/2004/59
4600000293 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Rámcová poistná zmluva o miliónovom poistení osôb prepravovaných motorovými vozidlami 1 062 0 MF SR 07.08.2002 31.12.2029 dod. 1 z 31.12.04, dod. 2 z 20.10.06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>