Zmluva č. 4600000552

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000552
Dodávateľ:Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta C. 9, 97599 Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o distribúcii, predaji, výmene a odkupovaní kolkových známok – 4600000552 + Dodatok č.1, Dodatok č.2, Dodatok č.3 a Dodatok č.4
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVA
Poznámka:Zmluva o distribúcii, predaji, výmene a odkupovaní kolkových známok vrátane dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4