Zmluva č. 1612009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1612009
Dodávateľ:AA ARCHUS s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 320,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 320,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Štátna vedecká knižnica B. Bystrica

Prílohy