Zmluva č. 001/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:001/2009
Dodávateľ:Centire, s.r.o., Záhradnícka 72. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Posúdenie stavu administratívnych na SORO pre SOP ĽZ EQUAL a OP ZaSI pre FSR/Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:31 600,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:31 600,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:FSR

Prílohy