Zmluva č. 046/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:046/2009
Dodávateľ:GOPAS SR, a.s., Dr, V. Clementisa 10, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:FSR
Poznámka:záväzok mlčanlivosti

Prílohy