Zmluvy za Fond sociálneho rozvoja


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
001/2010 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s r.o., Kálov 356, Žilina Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania 154 440 23 760 FSR 15.01.2010 31.12.2013
027/2008 MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, Bratislava Zabezpečenie 2-och konferencií a 1 seminár, reklamné predmety/Zmluva o zabezpečení publicity 104 172 0 FSR 30.06.2008 31.12.2008
018/2008 MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, Bratislava Zhotovenie textových a obrazových podkladov do publikácií a letákov a odborný preklad do AJ/Zmluva o dielo č. 018/2008-HZ-2.3/V 85 411 0 FSR 20.05.2008 20.08.2009
1002/2006 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíková 17 Bratislava Upratovacie a čistiace práce/Zmluva o dielo č. 1002 na vykonávanie upratovacích a čistiacich prác 57 688 0 FSR 16.03.2006 31.12.2009
030/2008 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B 831 05 Bratislava 2 ks osobné motorové vozidlo/ Kúpna zmluva 56 704 0 FSR 09.07.2008 18.08.2008
258/2008 ARKA, a.s., Palatínova 15, Komárno Kancelárska technika a súvisiace služby/Kúpna zmluva 38 741 0 FSR 17.12.2008 19.12.2008
023/2008 ARKA, a.s., Palatínova 15, Komárno Reklamné predmety/ Zmluva o zabezpečení publicity 38 234 0 FSR 07.07.2008 31.10.2008
256/2008 Datacorp, s.r.o. Šustekova č. 25 851 01 Bratislava Dodávka, dovoz a inštalácia výpočtovej techniky/Kúpna zmluva 36 743 0 FSR 09.12.2008 19.12.2008
141/2010 CNC, a.s. Strojnícka 33, Bratislava Rámcová zmluva na dodávku tonerov 35 700 7 403 FSR 26.02.2010 31.12.2012
015/2008 netPoint, s.r.o. Topoľový rad 39, 900 27 Bernolákovo Procesná štruktúra FSR/Zmluva o dielo 35 353 0 FSR 01.04.2008 14.04.2008
011/2008 Entry Net, s.r.o. Martinská 49, 821 05 Bratislava Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z./Zmluva o dielo č. FSR/428/2008-1 34 978 0 FSR 05.03.2008 10.07.2008
257/2008 REGIONIS, s.r.o., Šulekova 4, Bratislava Vykonanie kontrol na mieste a monitoring projektov v štádiu realizácie Zmluva o poskytovaní služieb 32 778 0 FSR 08.12.2008 31.12.2008
021/2007 Datacorp, s.r.o. Šustekova č. 25 851 01 Bratislava Server s funkciou radiča domeny do racku, webový server do racku, administrátorska konzola/Kúpna zmluva č 200705/FSR 32 335 0 FSR 10.09.2007 05.10.2007
001/2009 Centire, s.r.o., Záhradnícka 72. Bratislava Posúdenie stavu administratívnych na SORO pre SOP ĽZ EQUAL a OP ZaSI pre FSR/Zmluva o dielo 31 600 0 FSR 03.02.2009 27.02.2009
047/2010 IRM spol s r.o., Osuského 3, Bratislava Zmluva o dielo na vykonávanie upratovacích prác a čistiacich prác 31 487 5 248 FSR 04.01.2010 31.12.2012
018/2007 MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra Dodávka, rozvoz a inštalácia výpočtovej/ Kúpna zmluva č. MC2007/111 30 876 0 FSR 27.06.2007 29.06.2007
044/2009 Master Computers, s.r.o., Vrbovská cesta 2590, Piešťany Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky/Kúpno - predajná zmluva 30 172 0 FSR 07.12.2009 31.12.2009
132/2010 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb 29 970 11 928 FSR 10.03.2010 30.06.2011
144/2010 NAVIS, spol. s r.o., Agátová 8, Levice Dramaturgická a scénáristická príprava cyklu krátkych šotov o chudobe a filmová realizácia/Zmluva o dielo 29 900 0 FSR 22.03.2010 24.04.2010
198/2010 BEPA, Fraňa Mojtu 3, Nitra Zmluva o dodávke tovaru -propagačné predmety s potlačou FSR, ESF, ZaSI 29 883 29 883 FSR 29.06.2010 31.08.2010