Zmluvy za Fond sociálneho rozvoja


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
046/2009 GOPAS SR, a.s., Dr, V. Clementisa 10, Bratislava 0 0 FSR 05.11.2009 31.12.2009 záväzok mlčanlivosti
01a/2006 ASCORP, s.r.o. Ambroseho 9, Bratislava Poskytnutie služby - maľovanie kancelárskych priestorov/Zmluva o poskytnutie služby 1 514 0 FSR 08.03.2006 18.03.2006
040/2009 ANCORA, s.r.o., Perecká 19 Levice Zverejnenie inzercie v dvoch celoslovenských denníkoch/Zmluva o dielo 5 647 0 FSR 19.11.2009 20.11.2009
012/2008 Mgr. Tibor Škrabský - HUMAN PRO, Horné Pršany 123, 974 05 Príručka dobrej praxe projektov realizovaných v rámci IS EQUAL/Zmluva o dielo 6 137 0 FSR 10.03.2008 15.08.2008
146/2010 ANCORA, s.r.o., Perecká 19 Levice Zverejnenie inzercie v dvoch celoslovenských denníkoch/Zmluva o dielo 6 241 0 FSR 22.01.2010 29.01.2010
046/2010 ANCORA, s.r.o., Perecká 19 Levice Zverejnenie inzercie v dvoch celoslovenských denníkoch/Zmluva o dielo 6 422 0 FSR 06.05.2010 30.05.2010
047/2009 CreArt Design s.r.o., Južná 197, Veľké Orvište Propagačné predmety z keramiky/Zmluva o dielo 6 632 0 FSR 07.12.2009 17.12.2009
013/2007 Rómska tlačová agentúra, Južná trieda 53, Košice Reportáže o aktivitách FSR/Zmluva o dielo č. 1/2007 7 967 0 FSR 16.05.2007 30.05.2007
045/2009 AVM production, s.r.o, Prokopova 41, Bratislava Propagačné predmety z potlačou FSR, ESF, ZaSI/Zmluva o dodávke tovaru 14 043 0 FSR 21.12.2009 30.12.2009
255/2008 Entry Net, s.r.o. Martinská 49, 821 05 Bratislava Dodávka, dovoz a inštalácia výpočtovej techniky/Kúpna zmluva 14 686 0 FSR 09.12.2008 19.12.2008
197/2010 G-PAL, s.r.o., Murgašova 2, Nitra Komplexné služby školenia a vzdelávania/Zmluva č. 29/06/10 na organizovanie školenia 18 012 0 FSR 29.06.2010 02.07.2010
002/2009 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s predmetom činnosti FSR/Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 090319 20 760 0 FSR 26.03.2009 31.03.2010
016/2007 MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra Dodávka, rozvoz a inštalácia výpočtovej/ Kúpna zmluva č. 07/05/15 21 272 0 FSR 01.06.2007 30.06.2007
014/2007 Medikum Polis o.z. Jókaiho 5, 821 06 Bratislava Metodika pre hodnotenie projektov a zefektívnenie procesu hodnotenia projektov /Zmluva o dielo - č. 06/2007 24 895 0 FSR 17.05.2007 30.06.2007
262/2008 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s predmetom činnosti FSR/Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 080201 27 617 0 FSR 01.02.2008 31.01.2009
045/2010 PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o. B.Němcovej 4089, Topoľčany Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 29 126 14 554 FSR 15.01.2010 31.12.2010
019/2007 Spinner, s.r.o., Mickiewiczova 2, Bratislva Navrhnutie, vytvorenie a naprogramovanie www.stránky Zmluva o dielo č. 012007 29 626 0 FSR 24.07.2007 08.10.2007
198/2010 BEPA, Fraňa Mojtu 3, Nitra Zmluva o dodávke tovaru -propagačné predmety s potlačou FSR, ESF, ZaSI 29 883 29 883 FSR 29.06.2010 31.08.2010
144/2010 NAVIS, spol. s r.o., Agátová 8, Levice Dramaturgická a scénáristická príprava cyklu krátkych šotov o chudobe a filmová realizácia/Zmluva o dielo 29 900 0 FSR 22.03.2010 24.04.2010
132/2010 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb 29 970 11 928 FSR 10.03.2010 30.06.2011