Zmluvy za Fond sociálneho rozvoja


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
040/2009 ANCORA, s.r.o., Perecká 19 Levice Zverejnenie inzercie v dvoch celoslovenských denníkoch/Zmluva o dielo 5 647 0 FSR 19.11.2009 20.11.2009
047/2009 CreArt Design s.r.o., Južná 197, Veľké Orvište Propagačné predmety z keramiky/Zmluva o dielo 6 632 0 FSR 07.12.2009 17.12.2009
021/2007 Datacorp, s.r.o. Šustekova č. 25 851 01 Bratislava Server s funkciou radiča domeny do racku, webový server do racku, administrátorska konzola/Kúpna zmluva č 200705/FSR 32 335 0 FSR 10.09.2007 05.10.2007
256/2008 Datacorp, s.r.o. Šustekova č. 25 851 01 Bratislava Dodávka, dovoz a inštalácia výpočtovej techniky/Kúpna zmluva 36 743 0 FSR 09.12.2008 19.12.2008
011/2008 Entry Net, s.r.o. Martinská 49, 821 05 Bratislava Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z./Zmluva o dielo č. FSR/428/2008-1 34 978 0 FSR 05.03.2008 10.07.2008
255/2008 Entry Net, s.r.o. Martinská 49, 821 05 Bratislava Dodávka, dovoz a inštalácia výpočtovej techniky/Kúpna zmluva 14 686 0 FSR 09.12.2008 19.12.2008
046/2009 GOPAS SR, a.s., Dr, V. Clementisa 10, Bratislava 0 0 FSR 05.11.2009 31.12.2009 záväzok mlčanlivosti
197/2010 G-PAL, s.r.o., Murgašova 2, Nitra Komplexné služby školenia a vzdelávania/Zmluva č. 29/06/10 na organizovanie školenia 18 012 0 FSR 29.06.2010 02.07.2010
262/2008 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s predmetom činnosti FSR/Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 080201 27 617 0 FSR 01.02.2008 31.01.2009
002/2009 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s predmetom činnosti FSR/Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 090319 20 760 0 FSR 26.03.2009 31.03.2010
027/2008 MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, Bratislava Zabezpečenie 2-och konferencií a 1 seminár, reklamné predmety/Zmluva o zabezpečení publicity 104 172 0 FSR 30.06.2008 31.12.2008
046/2010 ANCORA, s.r.o., Perecká 19 Levice Zverejnenie inzercie v dvoch celoslovenských denníkoch/Zmluva o dielo 6 422 0 FSR 06.05.2010 30.05.2010
018/2008 MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, Bratislava Zhotovenie textových a obrazových podkladov do publikácií a letákov a odborný preklad do AJ/Zmluva o dielo č. 018/2008-HZ-2.3/V 85 411 0 FSR 20.05.2008 20.08.2009
044/2009 Master Computers, s.r.o., Vrbovská cesta 2590, Piešťany Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky/Kúpno - predajná zmluva 30 172 0 FSR 07.12.2009 31.12.2009
014/2007 Medikum Polis o.z. Jókaiho 5, 821 06 Bratislava Metodika pre hodnotenie projektov a zefektívnenie procesu hodnotenia projektov /Zmluva o dielo - č. 06/2007 24 895 0 FSR 17.05.2007 30.06.2007
012/2008 Mgr. Tibor Škrabský - HUMAN PRO, Horné Pršany 123, 974 05 Príručka dobrej praxe projektov realizovaných v rámci IS EQUAL/Zmluva o dielo 6 137 0 FSR 10.03.2008 15.08.2008
018/2007 MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra Dodávka, rozvoz a inštalácia výpočtovej/ Kúpna zmluva č. MC2007/111 30 876 0 FSR 27.06.2007 29.06.2007
016/2007 MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra Dodávka, rozvoz a inštalácia výpočtovej/ Kúpna zmluva č. 07/05/15 21 272 0 FSR 01.06.2007 30.06.2007
144/2010 NAVIS, spol. s r.o., Agátová 8, Levice Dramaturgická a scénáristická príprava cyklu krátkych šotov o chudobe a filmová realizácia/Zmluva o dielo 29 900 0 FSR 22.03.2010 24.04.2010
015/2008 netPoint, s.r.o. Topoľový rad 39, 900 27 Bernolákovo Procesná štruktúra FSR/Zmluva o dielo 35 353 0 FSR 01.04.2008 14.04.2008