Zmluvy za Centrum vzdelávania MPSVR SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Akadémia vzdelávania , Gorkého ulica 10, 815 17 Bratislava Zmluva o dielo na poskytnutie služby podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Obchodného zákonníka 268 406 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 21.11.2006 31.08.2008
ERA - občianské združenie,Radarova 6,821 02 Bratislava Zmluva o dielo 4 766 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 25.11.2009 15.01.2010
ERA - občianské združenie,Radarova 6,821 02 Bratislava Zmluva o dielo 4 349 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 04.12.2009
EUBICO, s.r.o.,Gemerská 3,040 11 Košice Zmluva o dielo 64 424 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 03.12.2009
Eurokonzult s r.o. Kubínska 1104/4 010 08 Žilina Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl. Obchodnézákonníka a subsidiárne podľa § 262 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb 498 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 15.08.2007
EUSECO s.r.o.,Gemerská 3,040 11 Košice Zmluva o dielo 64 555 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 03.12.2009
FUSION 2010/A FUSION, s.r.o.,Panenská 22,811 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby č. FUSION 2010/A uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 9 728 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 07.04.2010
FUSION 2010/B FUSION, s.r.o.,Panenská 22,811 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby č. FUSION 2010/B uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 1 220 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 07.04.2010
CV/XIV/08/38 Henry Silva - CBI (Canadian Bilingual Institut ), Riazanská 62, 831 00 Bratislava Zmluva o poskytovaní služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka 32 517 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 29.01.2008 31.10.2008
2/XV/2007 in Visio promotion s.r.o. Tomčany 66, 036 01 Martin Zmluva o dielo č. 2/XV/2007 26 530 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 29.07.2007
1/XV/2007 in Visio promotion s.r.o. Tomčany 66, 036 01 Martin Zmluva o dielo č. 1/XV/2007 57 153 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 12.10.2007
CV/I/09/62 Ing. Arch. Ivan Potančok - A +D Projekta, Farská 1 949 01 Nitra Zmluva o diele č. /2006 na vyhotovenie projektovej dokumentácie podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 5 688 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 26.01.2009 27.02.2009
CV/I/06/921 Ing.Kubačka Ján, Rezostav, Matúškova 2575, Dolný Kubín Zmluva o diele č. 11/2006 103 752 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.09.2006 30.10.2006
11192009/03 Interlan a.s., Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava Kúpna zmluva č. 11192009/03 5 969 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 19.11.2009 04.12.2009
11192009/02 Interlan a.s., Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava Kúpna zmluva č. 11192009/02 14 926 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 19.11.2009 04.12.2009
11192009/01 Interlan a.s., Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava Kúpna zmluva č. 11192009/02 6 639 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 19.11.2009 04.12.2009
IURA EDITION spol. s.r.o. Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 15 966 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 25.09.2007
28/27/Ba Jednotný majetkový fond zväzov odborovývch organizácií Nájomná zmluva č.28/27/Ba 7 170 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.08.2007 suma je platená ročne
20092711/02 METRUM spol.s r.o., Nám. Sv. Michala 1,920 01 Hlohovec Kúpna zmluva č. 20092711/02 4 198 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 27.11.2009 11.12.2009
20092711/01 METRUM spol.s r.o., Nám. Sv. Michala 1,920 01 Hlohovec Kúpna zmluva č. 20092711/01 10 496 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 27.11.2009 11.12.2009