Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:Mária Mousa Osmitz - OSMITZ,Bakošová 44, 841 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytovĂ˝ch priestorov podÄľa zákona 116/1990 Zb. O nájme a podnájme priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:450,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:450,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 700,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

Prílohy