Zmluva č. 03/2010/N

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03/2010/N
Dodávateľ:KošickĂ˝ Vedecko-TechnickĂ˝ Inkubátor, zdruĹľenie právnickĂ˝ch osĂ´b, Floriánska 19, 040 01 Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytovĂ˝ch priestorov ÄŤ. 03/2010/N
Zmluvne dohodnutá čiastka:350,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:350,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 100,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

Prílohy