Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:PEhAES a.s., Slovenská 69, 080 32 Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytovĂ˝ch priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:299,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:299,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 794,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

Prílohy