Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Generálna rekonštrukcia strešnej krytiny sozateplením striech A1-A4 a B1-B4, hydroizolačný systém z fólie PVC Bauder Thermofol M 1,5 mm, izolácia z polystyrénuEPS hr. 100mm a betonáž otvorov po vybúraní VZT zariadení a rúr.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:

Prílohy