Zmluva č. 112-807/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:112-807/2009/2009
Dodávateľ:EMM s.r.o Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na centrálne monitorovanie bezpečnostných systémov KN
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 741 596,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 741 596,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava

Prílohy