Zmluva č. -/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-/2000
Dodávateľ:Partner servis Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o upratovacích službách
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:16 033,38
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:2245,57 €/mes

Prílohy