Zmluva č. 1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008
Dodávateľ:IVES .s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Aplikačné programové vybavenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:332,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:332,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy