Zmluva č. 99/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:99/2008
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Blážovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 118,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 118,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 529,67
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy