Zmluva č. 138/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:138/2009
Dodávateľ:Vojtech Roštek , Ružomberok, Gen. M. Vesela 83
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - oprava odkvapových žľabov na budove SK Ružomberok.
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 473,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 473,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy