Zmluva č. 96/15/2009/S/320/2009/MPRV SR/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:96/15/2009/S/320/2009/MPRV SR/2009
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Relizácia diela ,, Prezentácia Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 ,,
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy