Zmluva č. 95/30/2009/S/320/2009/MPRV SR/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:95/30/2009/S/320/2009/MPRV SR/2009
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Organizačno- technické zabezpečenie školenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 820,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 820,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy