Zmluva č. 46/ODB/2010/130/7234/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:46/ODB/2010/130/7234/2010
Dodávateľ:Geodis Slovakia s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie ortofotomapy a dog.modelu
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 865,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 865,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Spracovanie a dodanie databázy Digitálnej ortofotomapy a Digitálneho modelu reliéfu pre potreby proejktu "Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti - prípadová štúdia Modra".

Prílohy